Пошук
Розширений пошук
Головна » Реалізація матеріальних цінностей » Оголошення на проведення аукціонів
Оголошення про проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, в тому числі мобілізаційного, на 29.10.2018.
версія для друку
8 жовтня 2018

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, в тому числі мобілізаційного.

 

Матеріальні цінності державного резерву, що підлягають реалізації

 

№ ло-та

Найменування
матеріальних цінностей

Місце зберігання

Рік закладки (Дата виготовлення)

Нормат. термін зберіг.

Од. виміру

Кількість

Початкова ціна лота (грн., з ПДВ)

Розмір гарантійного внеску, грн.

330

Паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки F виду ІІ

ДСТУ 4840:2007

ДО "Комбінат "Планета" (Харківська обл., смт.Ков'яги)

02.2012

5 р

т

3400

45 428 607,00

4 542 860,70

 

Примітки:

-          паливо дизельне не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007;

-          реалізації палива дизельного здійснюється на конкурсних умовах з наступною переробкою або іншим використанням;

-          паспорт якості на паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки F виду ІІ додається.

 

Матеріальні цінності мобілізаційного резерву, що підлягають реалізації

 

             № ло-та

Місце зберігання

Назва матеріальних цінностей, марка, т/розмір, ГОСТ, ДСТУ

Од. виміру

Кількість

Рік

закладки

Норм. термін зберігання

Початкова ціна лота, грн. з ПДВ

Розмір гарантійного внеску, грн.

331

Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської ОДА, пл.Свободи, 5, Держпром, 9, м.Харків

Опори залізобетонні

шт

220

1984 – 1985

б/т

362 520,00

36 252,00

Шпали залізобетонні

тис шт

2,08

1992

 

 

Реалізація матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 905 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 418)).

Матеріальні цінності державного резерву реалізуються на умовах ЕХW (франко-склад місця зберігання) Інкотермс в редакції 2010 року.

Аукціон відбудеться 29 жовтня 2018 р. о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28, кім. 305.

Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні – 25 жовтня 2018 р.

Реєстрація представників суб’єктів господарювання відбувається у день проведення аукціону з 14:00 год. до 14:30 год.

Гарантійний внесок сплачується шляхом перерахування коштів на рахунок Держрезерву України за наступними реквізитами:

Одержувач: Держрезерв України  (вул. Пушкінська, 28, м. Київ, 01601);

ЄДРПОУ: 37472392;

№ рахунку: 37119004004115;

Банк одержувач: Головне управління Державної казначейської служби України в м.Києві;

МФО: 820172.

Кінцевий строк сплати гарантійного внеску – 25 жовтня 2018 р

Заявки подаються до Держрезерву, у запечатаних конвертах, особисто або поштою за адресою: 01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 28.

Заявка разом з документами, що додаються до неї надсилається/подається у запечатаному конверті, на якому зазначається назва та номер лота, повне найменування і місцезнаходження суб’єкта господарювання і робиться напис "На аукціон".

До заявки додаються наступні документи:

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів).

В заявці обов’язково наводиться повний перелік матеріальних цінностей за лотом відповідно до інформації, розміщеної на сайті.

Заявка та документи, що додаються до неї, повинні бути засвідчені підписом суб’єкта господарювання, а у разі, коли суб’єкт господарювання є юридичною особою, підписом його керівника, скріпленим печаткою, та подані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення аукціону.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

Суб'єкт господарювання має право подати тільки одну заявку на конкретний лот.

Строк дії заявки на участь в аукціоні – 30 днів з дати її реєстрації аукціонним комітетом.

Реєстрація заявок відбувається відповідно до Порядку формування і ведення реєстру заявок на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного, в тому числі мобілізаційного, резерву.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:

-               Горошко І.Я. (за організаційну частину) тел.: 235-17-42;

-               Холодило О.В. (за технічну частину) тел.: 235-60-87;

-               Топко Т.В. (за технічну частину) тел.: 234-15-66.

 

Заявка надається письмово за наступною формою:

Голові аукціонного комітету

з реалізації матеріальних цінностей державного резерву

Державного агентства резерву України

 

ЗАЯВКА

на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного

 

Суб’єкт господарювання:

__________________________________________________________________________________________________

(повне найменування, код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, прізвище, ім’я, по батькові,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1 - для фізичних осіб)

 

Реквізити суб’єкта господарювання:

__________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання, номер телефону,  банківські реквізити (за наявності))

 

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами аукціону з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного, відповідно до оголошення, розміщеного в газеті "Урядовий кур’єр" від ___ ___________ 2017 року № ____ та на офіційному веб-сайті Державного агентства резерву України, надаємо заявку та підтверджуємо згоду взяти участь у торгах за початковою ціною лота (________________ гривень), зазначеною в оголошенні:

Номер

лота

Найменування матеріальних цінностей

Місце зберігання

Кількість

Одиниця виміру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що наша заявка буде відхилена в разі:

оформлення заявки не за встановленою формою;

подання документів, що додаються до неї, не в повному обсязі.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що гарантійний внесок не повертається в разі:

відсутності нашого представника на аукціоні;

відмови з нашого боку розпочати торги у випадку, зазначеному в пункті 21 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 905);

відмови з нашого боку укласти договір купівлі-продажу або виконати умови договору купівлі - продажу матеріальних цінностей.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що переможцем аукціону визначається учасник аукціону, представник якого під час торгів запропонував найвищу ціну.

 

Додатки:  1. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску, на ___ арк. в ___ прим.

2. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її

місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів), на ___ арк. в ___ прим.

 

Керівник (голова правління,

директор тощо)                                                                                  ______________                        _____________________

   (підпис)                                                  (ініціали, прізвище)

 

 М.П. 2

_____________________________________________________________________

1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

2  За наявності

 

 

Реєстрація представників учасників аукціону проводиться за пред'явленням паспорта (або документа, що посвідчує особу) та доручення на вчинення дій під час аукціону, а у разі, коли представником суб’єкта господарювання є його керівник, - документа, який підтверджує його повноваження. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 11-НК

 

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 8

ДО «Комбінат» «Планета» смт. Ков’яги

(підприємство, організація, місцезнаходження)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14373265                                        Код за ДКУД___________________

ВЛ «ДО» «Комбінат «Планета»

(назва випробувальної лабораторії)

Марка нафти або  нафтопродукту ДП підвищенної якості марки F виду ІІ

Номер нормативного документа на нафтопродукт ДСТУ 4840-2007

Завод виробник Лисичанська НІК

Дата виготовлення лютий 2012 року

Номер резервуара (транспортного засобу) 37 рівень наповнення (мм)_____

Кількість (м3т)__________

Акт відбирання проби № 8 від «30» липня 2018р.

Дата проведення лабораторних випробувань 30.07-03.08 2018р.

№ п/п

Назва показників

Норми за нормативним документом

Результати контролювання

Метод контролювання

1

Цетанове число, не менше ніж

51

-

ГОСТ 3122

2

Цетановий індекс, не менше ніж

46,0

52,0

ГОСТ 27768

3

Густина за температури 15°С, кг/мг3, у межах

820-845

834

ДСТУ ГОСТ 31072

4

Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, % не більше ніж

11

-

ДСТУ EN 12916

5

Вміст сірки, кг/мг , не більше ніж  вид І

                                                                вид ІІ

10

50

 

104*

ДСТУ ISO 20846* або EN ISO 20846(10)

6

Температура спалаху в закритому тиглі С, не нижче ніж

55

82

ГОСТ 6356*

7

Коксованість 10-відсоткового залишку % (мас), не більше ніж

0,30

0,032

ГОСТ 19932

8

Зольність % (мас), не більше ніж

0,01

0,007

ГОСТ 1461

9

Вміст води чи вміст води, мг/кг, не більше ніж

немає

200

відс

ГОСТ 2477

10

Вміст механічних домішок чи вміст осадку, мг/кг, не більше ніж

немає

24

немає

ГОСТ 6370

11

Випробування на мідній пластині чи корозія мідної пластини 3 год + 5 хв. За тепм. 50° С, клас не більше ніж

витримує

1

витримує

ГОСТ 6321

12

Окиснювальна стабільність, г/м3,  не більше ніж

25

-

AST МД 2274 (24)

13

Змащувальна здатність: діаметр плями зносу та темпер. 60° С, мкм., не більше ніж

460

-

ДСТУ ISO 12156-1

14

Кінематична вязкість за температури 40° С, мм2/с, у межах

2,00-4,50

2,27

ДСТУ ГОСТ 33

15

Фракційний склад

-   за температурою 250° С випаровується, % (об.), не більше ніж

-   за температурою 350° С випаровується, % (об.), не менше ніж

-   95% (об.), переганяється за темпер. ° С, не вище ніж

 

65

85

360

 

39

96

346

 

ГОСТ 2177*

Метод А

16

Об’ємна частка метилових ефірів жирних кислот %, не більше

5

-

EN 14078 (31)

17

Гранична температура фільтрованості С, не вище

Згідно додатку 2а

ДСТУ 4840-2007

-14*

ГОСТ 22254

 

(*) випробування проводилися ВЛ НДЛ РПП (випробувальна лабораторія науково-дослідної лабораторії ракетного палива та пального Національного Авіаційного Університету)

Висновок: за перевіреними показниками проб дизпаливо євро підвищеної якості марки F виду ІІ не відповідає вимогам ДСТУ 4840-2007 (за показниками: вміст сірки та гранична температура фільтрованості)

 

 

 

Начальник лабораторії                                                                                                            ____________________  Ю.Ю. Ворошилова

 

Лаборант                                                                                                                                     ____________________ Н.В. Пшенична

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України