Пошук
Розширений пошук
Головна » Реалізація матеріальних цінностей » Оголошення на проведення аукціонів
Оголошення про проведення повторного аукціону з реалізації матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на 30.08.2017
версія для друку
19 серпня 2017

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон з реалізації матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

 

Матеріальні цінності мобілізаційного резерву, що підлягають реалізації

№ лота

Місце зберігання

Назва матеріальних цінностей, марка, т/розмір, ГОСТ, ДСТУ

Од. вимі-ру

Кіль-кість

Початкова ціна лота, грн. з ПДВ

Розмір гарантійного внеску, грн.

277

ДО "Комбінат "Прогрес", 03126, м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, 24

Чавун ливарний

т

7,50

240 793,56

24 079,36

Сталь сортова нержавіюча

т

0,258

Стрічка сталева холоднокатана

т

0,271

Труби катані (загального призначення)

т

6,09

Труби тонкостінні безшовні вуглецеві

тис м

0,465

Прокат алюмінієвий

т

0,05

Прокат мідний

т

0,06

Прокат латунний

т

0,04

Плівка поліетиленова

т

3,883

Інструмент абразивний

шт

700

Підпергамент

т

0,382

Напівфабрикати і заготовки

шт

710

Форми хлібопекарські

шт

4101

Люльки хлібопекарські

шт

1208

278

ДП МОУ "Львівський радіоремонтний завод",  вул. Жовківська 11, м. Львів, 79019

Канати сталеві (трос)

т

0,0056

310 299,66

31 029,97

Електроди зварювальні

т

0,60

Гума технічна листова

т

0,501

Рукава (рукави) напірні гумотканинні

м

700,00

Стрічка ізоляційна (стрічки ізоляційні)

т

0,127

Шнур азбестовий (нитки та шнури асбестові)

т

0,092

Пароніт

т

0,131

Кабелі шлангові та (і) врубові

км

6,72

Кабель управління

км

1,315

Авіапровід (авіапроводи)

км

26,508

Автопроводи

км

1,11

Кабель радіочастотний

км

7,466

Провід обмотувальний та емальований (проводи обмотувальні)

т

0,065

Шнур лляний (шнури лляні)

кг

23,00

Тасьма

тис.м

8,00

Марля

тис.м

2,069

279

Національна радіокомпанія України, 01001, м.Київ-І, вул. Хрещатик, 26 (філія НТКУ "ЦД "Українське радіо")

Стрічка вимірювальна

компл

1

9 760,50

976,05

Радіокомпоненти транзистор

тис. шт

0,055

Радіолампи та діоди діоди

шт

70

Апаратура та обладнання

шт

6

280

Національна телекомпанія України, 04119, м.Київ-119, вул.Мельникова 42

Стрічка вимірювальна

компл

2

17 107,20

1 710,72

Проводи та кабелі зв'язку польові

км

4,80

Проводи монтажні

км

0,20

Котушки для проводів зв'язку

шт

9

Електровакуумні вироби

шт

27

Апаратура та обладнання

шт

3

Плівки магнітні

тис. м

30,00

Реалізація матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 905 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 418)).

Матеріальні цінності державного резерву реалізуються на умовах ЕХW (франко-склад місця зберігання) Інкотермс в редакції 2010 року.

Аукціон відбудеться 30 серпня 2017 р. о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28, кім. 305.

Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні – 28 серпня 2017 р.

Реєстрація представників суб’єктів господарювання відбувається у день проведення аукціону з 14:00 год. до 14:30 год.

Гарантійний внесок сплачується шляхом перерахування коштів на рахунок Держрезерву України за наступними реквізитами:

Одержувач: Держрезерв України  (вул. Пушкінська, 28, м. Київ, 01601);

ЄДРПОУ: 37472392;

№ рахунку: 37119004004115;

Банк одержувач: Головне управління Державної казначейської служби України в м.Києві;

МФО: 820172.

Кінцевий строк сплати гарантійного внеску – 28 серпня 2017 р.

Заявки подаються до Держрезерву, у запечатаному конверті, особисто або поштою за адресою: 01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 28.

Заявки разом з документами, що додаються до них надсилаються/подаються у запечатаному конверті, на якому зазначається назва та номер лота, повне найменування і місцезнаходження суб’єкта господарювання і робиться напис "На аукціон".

До заявки додаються наступні документи:

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів).

В заявці обов’язково наводиться повний перелік матеріальних цінностей за лотом відповідно до інформації, розміщеної на сайті.

Заявка та документи, що додаються до неї, повинні бути засвідчені підписом суб’єкта господарювання, а у разі, коли суб’єкт господарювання є юридичною особою, підписом його керівника, скріпленим печаткою, та подані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення аукціону.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

Суб'єкт господарювання має право подати тільки одну заявку на конкретний лот.

Строк дії заявки на участь в аукціоні – 30 днів з дати її реєстрації аукціонним комітетом.

Реєстрація заявок відбувається відповідно до Порядку формування і ведення реєстру заявок на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного, в тому числі мобілізаційного, резерву.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:

-               Горошко І.Я. (за організаційну частину) тел.: 235-17-42;

-               Шкляр Л.П. (за технічну частину) тел.: 234-32-28.

Заявка надається письмово за наступною формою:

Голові аукціонного комітету

з реалізації матеріальних цінностей державного резерву

Державного агентства резерву України

 

ЗАЯВКА

на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного

 

Суб’єкт господарювання:

__________________________________________________________________________________________________

(повне найменування, код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, прізвище, ім’я, по батькові,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1 - для фізичних осіб)

 

Реквізити суб’єкта господарювання:

__________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання, номер телефону,  банківські реквізити (за наявності))

 

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами аукціону з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного, відповідно до оголошення, розміщеного в газеті "Урядовий кур’єр" від ___ ___________ 20___ року № ____ та на офіційному веб-сайті Державного агентства резерву України, надаємо заявку та підтверджуємо згоду взяти участь у торгах за початковою ціною лота (________________ гривень), зазначеною в оголошенні:

Номер

лота

Найменування матеріальних цінностей

Місце зберігання

Кількість

Одиниця виміру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що наша заявка буде відхилена в разі:

оформлення заявки не за встановленою формою;

подання документів, що додаються до неї, не в повному обсязі.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що гарантійний внесок не повертається в разі:

відсутності нашого представника на аукціоні;

відмови з нашого боку розпочати торги у випадку, зазначеному в пункті 21 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 905);

відмови з нашого боку укласти договір купівлі-продажу або виконати умови договору купівлі - продажу матеріальних цінностей.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що переможцем аукціону визначається учасник аукціону, представник якого під час торгів запропонував найвищу ціну.

 

Додатки:  1. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску, на ___ арк. в ___ прим.

2. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її

місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів), на ___ арк. в ___ прим.

 

Керівник (голова правління,

директор тощо)                                                                                  ______________                        _____________________

   (підпис)                                                  (ініціали, прізвище)

 

 М.П. 2

_____________________________________________________________________

1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

2  За наявності

 

 

Реєстрація представників учасників аукціону проводиться за пред'явленням паспорта (або документа, що посвідчує особу) та доручення на вчинення дій під час аукціону, а у разі, коли представником суб’єкта господарювання є його керівник, - документа, який підтверджує його повноваження. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України