Пошук
Розширений пошук
Головна » Реалізація матеріальних цінностей » Оголошення на проведення аукціонів
Оголошення про проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на 11.05.2017
версія для друку
14 квiтня 2017

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реалізації матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

 

Матеріальні цінності мобілізаційного резерву, що підлягають реалізації

 

№ лота

Місце зберігання

Назва матеріальних цінностей, марка, т/розмір, ГОСТ, ДСТУ

Од. виміру

Кіль-кість

Початкова ціна лота, грн. з ПДВ

Розмір гарантійного внеску, грн.

272

ДП "Львіввугілля", 80000, м. Сокаль, вул. Богдана Хмельницького, 26

Канати сталеві /трос/(канати сталеві (трос))

т

3,0597

62 500,00

6 250,00

Болти колійні

т

1,50

Костилі колійні

т

1,50

Стрічки конвейєрні гумотканинні

тис. м ²

0,2315

273

ДО"Комбінат "Троянда", вул. Шевченка 165, м.Ходорів, 81750

Сталь товстолистова

т

3,50

592 800,00

59 280,00

Сталь трансформаторна

т

5,65

Балки та швелери

т

3,00

Сталь крупносортна

т

8,60

Сталь середньосортна

т

1,90

Сталь дрібносортна

т

1,70

Сталь сортова конструкційна

т

7,19

Сталь сортова нержавіюча

т

0,21

Сталь сортова інструментальна

т

1,312

Сталь сортова швидкорізальна

т

0,05

Сталь сортова нержавіюча із вмістом нікелю

т

0,49

Сталь сортова із спеціальними властивостями

т

0,50

Сталь тонколистова товщиною 1.9-3.9мм

т

1,74

Сталь тонколистова товщиною 1.0-1.8мм

т

0,50

Сталь листова конструкційна гарячекатана

т

4,20

Сталь листова інструментальна

т

2,423

Сталь листова із спеціальними властивостями

т

3,685

Сталь листова конструкційна холоднокатана декапірована

т

3,20

Сталь сортова холоднотягнута

т

2,80

Сталь сріблянка

т

0,047

Дріт звичайної якості

т

0,62

Дріт сталевий

т

2,82

Дріт сталевий зварювальний

т

0,10

Стрічка сталева холоднокатана

т

1,66

Канати сталеві (трос)

тис. м

0,07

Стрічка з прецизійних сплавів

т

0,10

Електроди зварювальні

т

0,59

Труби катані (загального призначення)

т

0,69

Труби тягнені (загального призначення)

т

4,275

Труби тонкостінні безшовні вуглецеві

тис. м

0,15

Труби тонкостінні електрозварні вуглецеві

тис. м

1,40

Олово, включаючи вторинне

т

0,074

Припої олов'яно-свинцеві

т

0,1482

Прокат титановий

т

0,52

Прокат цинковий

т

0,09

Прокат свинцевий

т

0,58

Прокат нікелевий

т

0,01

Прокат мідний

т

0,175

Прокат латунний

т

0,285

Прокат бронзовий

т

0,07

Сірка

т

15,00

Гетинакс

т

0,52

Текстоліт

т

0,0886

Склотекстоліт

т

0,335

Пароніт

т

0,01

Інструмент алмазний

шт.

8

Підшипники кочення кулькові

шт.

1648

Підшипники кочення роликові

шт.

49

Картон прокладний

т

0,04

Електродвигуни

шт.

79

 

Реалізація матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 905 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 418)).

Матеріальні цінності державного резерву реалізуються на умовах ЕХW (франко-склад місця зберігання) Інкотермс в редакції 2010 року.

Аукціон відбудеться 11 травня 2017 р. о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28, кім. 305.

Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні – 05 травня 2017 р.

Реєстрація представників суб’єктів господарювання відбувається у день проведення аукціону з 14:00 год. до 14:30 год.

Гарантійний внесок сплачується шляхом перерахування коштів на рахунок Держрезерву України за наступними реквізитами:

Одержувач: Держрезерв України  (вул. Пушкінська, 28, м. Київ, 01601);

ЄДРПОУ: 37472392;

№ рахунку: 37119004004115;

Банк одержувач: Головне управління Державної казначейської служби України в м.Києві;

МФО: 820172.

Кінцевий строк сплати гарантійного внеску – 05 травня 2017 р.

Заявки подаються до Держрезерву, у запечатаному конверті, особисто або поштою за адресою: 01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 28.

Заявки разом з документами, що додаються до них надсилаються/подаються у запечатаному конверті, на якому зазначається назва та номер лота, повне найменування і місцезнаходження суб’єкта господарювання і робиться напис "На аукціон".

До заявки додаються наступні документи:

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів).

В заявці обов’язково наводиться повний перелік матеріальних цінностей за лотом відповідно до інформації, розміщеної на сайті.

Заявка та документи, що додаються до неї, повинні бути засвідчені підписом суб’єкта господарювання, а у разі, коли суб’єкт господарювання є юридичною особою, підписом його керівника, скріпленим печаткою, та подані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення аукціону.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

Суб'єкт господарювання має право подати тільки одну заявку на конкретний лот.

Строк дії заявки на участь в аукціоні – 30 днів з дати її реєстрації аукціонним комітетом.

Реєстрація заявок відбувається відповідно до Порядку формування і ведення реєстру заявок на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного, в тому числі мобілізаційного, резерву.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:

-               Одінцова Л.А. (за організаційну частину) тел.: 235-17-42;

-               Шкляр Л.П. (за технічну частину) тел.: 234-32-28.

Заявка надається письмово за наступною формою:

Голові аукціонного комітету

з реалізації матеріальних цінностей державного резерву

Державного агентства резерву України

 

ЗАЯВКА

на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного

 

Суб’єкт господарювання:

__________________________________________________________________________________________________

(повне найменування, код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, прізвище, ім’я, по батькові,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1 - для фізичних осіб)

 

Реквізити суб’єкта господарювання:

__________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання, номер телефону,  банківські реквізити (за наявності))

 

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами аукціону з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного, відповідно до оголошення, розміщеного в газеті "Урядовий кур’єр" від ___ ___________ 20___ року № ____ та на офіційному веб-сайті Державного агентства резерву України, надаємо заявку та підтверджуємо згоду взяти участь у торгах за початковою ціною лота (________________ гривень), зазначеною в оголошенні:

Номер

лота

Найменування матеріальних цінностей

Місце зберігання

Кількість

Одиниця виміру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що наша заявка буде відхилена в разі:

оформлення заявки не за встановленою формою;

подання документів, що додаються до неї, не в повному обсязі.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що гарантійний внесок не повертається в разі:

відсутності нашого представника на аукціоні;

відмови з нашого боку розпочати торги у випадку, зазначеному в пункті 21 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 905);

відмови з нашого боку укласти договір купівлі-продажу або виконати умови договору купівлі - продажу матеріальних цінностей.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що переможцем аукціону визначається учасник аукціону, представник якого під час торгів запропонував найвищу ціну.

 

Додатки:  1. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску, на ___ арк. в ___ прим.

2. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її

місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів), на ___ арк. в ___ прим.

 

Керівник (голова правління,

директор тощо)                                                                                  ______________                        _____________________

   (підпис)                                                  (ініціали, прізвище)

 

 М.П. 2

_____________________________________________________________________

1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

2  За наявності

 

Реєстрація представників учасників аукціону проводиться за пред'явленням паспорта (або документа, що посвідчує особу) та доручення на вчинення дій під час аукціону, а у разі, коли представником суб’єкта господарювання є його керівник, - документа, який підтверджує його повноваження. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України