Пошук
Розширений пошук
Головна » Реалізація матеріальних цінностей » Оголошення на проведення аукціонів
Оголошення про проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей державного резерву на 06.09.2016
версія для друку
8 серпня 2016

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реалізації матеріальних цінностей державного резерву.

 

Матеріальні цінності державного резерву, що підлягають реалізації

№ лота

Найменування
матеріальних цінностей

Місце зберігання

Од. виміру

Кількість

Початкова ціна лота (грн., з ПДВ)

Розмір гарантійного внеску, грн.

202

Пшениця 4 клас

Пшениця 5 клас

Пшениця 5 клас

Пшениця 5 клас

Пшениця 6 клас

Ячмінь 3 клас

Ячмінь 2 клас

Всього:

Філія  «Хлібна база №87»
ДП  «Ніжинський КХП» (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Східна, 13)

тонн

73,988

1515,408

43,673

16,247

4,554

7,568

2,448

1663,886

3 387 092,00

338 709,20

203

Жито 2 клас

Жито 2 клас

Жито 2 клас

Всього:

Філія  «Хлібна база №87»
ДП  «Ніжинський КХП» (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Східна, 13)

тонн

269,337

0,288

1586,540

1856,165

1 693 751,00

169 375,10

204

Жито 2 клас

Жито 2 клас

Пшениця 4 клас

*Всього:

Філія  «Хлібна база №87»
ДП  «Ніжинський КХП» (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Східна, 13)

тонн

41,743

58,743

5,400

105,886

102 831,00

10 283,10

205

Овес 3 клас

Просо 3 клас

Просо н/к

Ячмінь 2 клас

Ячмінь 3 клас

Пшениця 4 клас

Пшениця 3 клас

Пшениця 2 клас

Всього:

ДП  «Ніжинський КХП» (16600, Чернігівська область, м. Ніжин, пр.Урожайний,16)

тонн

9,490

31,700

30,718

34,822

0,442

130,490

12,530

996,760

1246,952

2 748 827,00

274 882,70

206

Жито 2 клас

ДП  «Ніжинський КХП» (16600, Чернігівська область, м. Ніжин, пр.Урожайний,16)

тонн

2661,000

3 885 060,00

388 506,00

207

Жито 2 клас

ДП  «Ніжинський КХП» (16600, Чернігівська область, м. Ніжин, пр.Урожайний,16)

тонн

1702,570

1 553 595,00

155 359,50

208

Жито 2 клас

ДП  «Ніжинський КХП» (16600, Чернігівська область, м. Ніжин, пр.Урожайний,16)

тонн

2019,450

1 842 748,00

184 274,80

209

Жито 2 клас

Жито 2 клас

Жито 2 клас

Жито гр.А

Всього:

ДП  «Ніжинський КХП» (16600, Чернігівська область, м. Ніжин, пр.Урожайний,16)

тонн

776,000

163,000

414,330

3,273

1356,603

1 237 123,00

123 712,30

210

Жито 2 клас

Жито 2 клас

Жито 2 клас

Всього:

ДП  «Ніжинський КХП» (16600, Чернігівська область, м. Ніжин, пр.Урожайний,16)

тонн

560,300

352,250

553,829

1466,379

1 326 418,00

132 641,80

211

Жито 2 клас

Жито 2 клас

Всього:

ДП  «Ніжинський КХП» (16600, Чернігівська область, м. Ніжин, пр.Урожайний,16)

тонн

744,230

739,200

1483,430

1 353 630,00

135 363,00

 

Реалізація матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 905 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 418)).

Матеріальні цінності державного резерву реалізуються на умовах ЕХW (франко-склад місця зберігання) Інкотермс в редакції 2010 року.

Аукціон відбудеться 06 вересня 2016 р. о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28, кім. 305.

Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні – 02 вересня 2016 р.

Реєстрація представників суб’єктів господарювання відбувається у день проведення аукціону з 14:00 год. до 14:30 год.

Гарантійний внесок сплачується шляхом перерахування коштів на рахунок Держрезерву України за наступними реквізитами:

Одержувач: Держрезерв України  (вул. Пушкінська, 28, м. Київ, 01601);

ЄДРПОУ: 37472392;

№ рахунку: 37119004004115;

Банк одержувач: Головне управління Державної казначейської служби України в м.Києві;

МФО: 820172.

Кінцевий строк сплати гарантійного внеску – 02 вересня 2016 р.

Заявки подаються до Держрезерву, у запечатаному конверті, особисто або поштою за адресою: 01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 28.

Заявки разом з документами, що додаються до них надсилаються/подаються у запечатаному конверті, на якому зазначається назва та номер лота, повне найменування і місцезнаходження суб’єкта господарювання і робиться напис "На аукціон".

До заявки додаються наступні документи:

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів).

В заявці обов’язково наводиться повний перелік матеріальних цінностей за лотом відповідно до інформації, розміщеної на сайті.

Заявка та документи, що додаються до неї, повинні бути засвідчені підписом суб’єкта господарювання, а у разі, коли суб’єкт господарювання є юридичною особою, підписом його керівника, скріпленим печаткою, та подані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення аукціону.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

Суб'єкт господарювання має право подати тільки одну заявку на конкретний лот.

Строк дії заявки на участь в аукціоні – 30 днів з дати її реєстрації аукціонним комітетом.

Реєстрація заявок відбувається відповідно до Порядку формування і ведення реєстру заявок на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного, в тому числі мобілізаційного, резерву.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:

-               Будиліна І.М. (за організаційну частину) тел.: 235-17-42;

-               Гоняний Л.В. (за технічну частину) тел.: 235-30-50.

Заявка надається письмово за наступною формою:

Голові аукціонного комітету

з реалізації матеріальних цінностей державного резерву

Державного агентства резерву України

 

ЗАЯВКА

на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного

 

Суб’єкт господарювання:

__________________________________________________________________________________________________

(повне найменування, код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, прізвище, ім’я, по батькові,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1 - для фізичних осіб)

 

Реквізити суб’єкта господарювання:

__________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання, номер телефону,  банківські реквізити (за наявності))

 

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами аукціону з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного, відповідно до оголошення, розміщеного в газеті "Урядовий кур’єр" від ___ ___________ 20___ року № ____ та на офіційному веб-сайті Державного агентства резерву України, надаємо заявку та підтверджуємо згоду взяти участь у торгах за початковою ціною лота (________________ гривень), зазначеною в оголошенні:

Номер

лота

Найменування матеріальних цінностей

Місце зберігання

Кількість

Одиниця виміру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що наша заявка буде відхилена в разі:

оформлення заявки не за встановленою формою;

подання документів, що додаються до неї, не в повному обсязі.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що гарантійний внесок не повертається в разі:

відсутності нашого представника на аукціоні;

відмови з нашого боку розпочати торги у випадку, зазначеному в пункті 21 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 905);

відмови з нашого боку укласти договір купівлі-продажу або виконати умови договору купівлі - продажу матеріальних цінностей.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що переможцем аукціону визначається учасник аукціону, представник якого під час торгів запропонував найвищу ціну.

 

Додатки:  1. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску, на ___ арк. в ___ прим.

2. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її

місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів), на ___ арк. в ___ прим.

 

Керівник (голова правління,

директор тощо)                                                                                  ______________                        _____________________

   (підпис)                                                  (ініціали, прізвище)

 

 М.П. 2

_____________________________________________________________________

1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

2  За наявності

 

 

Реєстрація представників учасників аукціону проводиться за пред'явленням паспорта (або документа, що посвідчує особу) та доручення на вчинення дій під час аукціону, а у разі, коли представником суб’єкта господарювання є його керівник, - документа, який підтверджує його повноваження. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.

 

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України